Back To Top
Image Alt

Registreerimine

MTÜ Haapsalu Jahtklubi

Registreerimine

Kõik regatil osalejad osalevad omal vastutusel. Korraldajad ning muud regati korraldamisega seotud osapooled loobuvad igasugusest vastutusest seoses mis tahes kahjude, vigastuste või ebamugavustega, mis võib tekkida võistlusel osalemise tagajärjel inimestele ja esemetele nii maal kui merel. Iga jahiomanik või tema esindaja nõustub nende tingimustega. Osalejatel palutakse pöörata tähelepanu Purjetamise Võistlusreeglite (PVR 2021-2024) osa 1 põhireeglile 4: paat on ainuvastutav otsustama, kas võtta võistlusest osa või jätkata võistlemist.