Back To Top

Kuvatud on tänasest edasi kõik tuleviku sündmused. Sündmuste arhiivi saad vaadata kui klikid TULEMAS ja valid kalendrist mineviku kuupäeva. Või kliki lehe lõpus lingile EELMISED SÜNDMUSED

 

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Kessu regatt

01/07/2023

NB! Et tracker töötaks stabiilselt Android telefonidel, peab tegema lisaks juhisele veel nii:

  • üldised Seaded > Rakenduse seaded > Traccar Client:
  • Location – always või alati
  • Battery optimization (aku säästmine) – off (väljas)

Võistlusrada I, II grupp – 31nm

Start Kajakarahu vasaku külje toodri (58°57.339’N; 23°27.772’E) juures, kohtunike laeva ja oranži lipuga poi vahelt.

Varsarahu idatooder (58°57.306’N; 23°24.662’E) jätta vasakule.

Odrarahu lõunapoi (58°55.029’N; 23°23.811’E) jätta paremale.

Leedselja lõuna tooder (58°54.527’N; 23°21.53’E) jätta paremale.

Harilaiu parema külje poi (58°53.599’N; 23°09.795’E) jätta vasakule.

Kumari vasaku külje poi (58°45.995’N; 23°14.921’E) jätta vasakule

Kesse vasaku külje poi (58° 38.672’N 23° 22.411’E) jätta paremale

Finiš Kuivastu sadamast 0,5nm põhja suunas.

42. Kessu regatt 2023

PURJETAMISJUHISED

1. REEGLID
1.1 Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite 2021-2024 (PVR), Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste alusel.
1.2 Kella 23.00 – 04.00 on PVR 2. osa reeglid asendatud „Rahvus- vaheliste laevade kokkupõrke vältimise reeglitega” (IRPCAS) ning ettenähtud tulede kandmine on kõikidele paatidele kohustuslik.
1.3 Järgmised dokumendid kehtivad
– ORC rating systems (ORC klassides);
– WS (World Sailing – WS) Avamere
Erimäärused, kategooria 4, järgmiste eranditega:
p.4.23.1. – nõutavad on 3 punast säratuld
ja 3 punast langevarjuraketti;
p.4.26. – soovituslik;
p.5.01.1(a) kehtib, tuled vestide küljes on nõutud;
p.5.01.1(c) – soovituslik.
Vanematel jahitüüpidel, mille konstruktsioon ei võimalda täita kõiki erimääruste reegleid, võib ette näha erandeid (näiteks Folkboot, RJ85
reelingute osas, jmt.) Folkbootidel on spinnakeri kasutamine lubatud.

2. TEATED VÕISTLEJATELE
2.1. Teated võistlejatele pannakse välja ametlikule teadetetahvlile regati kodulehele.

3. KALDAL ANTAVAD SIGNAALID
Kaldal antavad signaalid heisatakse Westmeri sadamas olevasse lipumasti.
Kaldal heisatud signaallipp AP tähendab: kõik eelolevad sõidud on edasi lükatud. Ärge lahkuge sadamast enne järgmist informatsiooni. Signaallipu AP tähendus “1 minut” on asendatud tähendusega “mitte vähem kui 60 minutit”.
Signaallipp L tähendab: “Võistlejatele on välja pandud teade.”
Signaallipp klassilipu kohal tähendab, et signaal kehtib ainult sellele klassile.

4. VÕISTLUSTE AJAKAVA
Reede 30.06.2023
17:00-19:00 – Registreerimine, mõõtmine ja kontroll
19:30-20:00 – Regati avamine, kaptenite koosolek

Laupäev 01.07.2023
10:00 – Esimene hoiatussignaal
20:00* – Autasustamine ja regati lõpetamine

*-Kavakohane aeg

5. KLASSILIPUD
Klass ja lipud
– I grupp – ORC I – numbrivimpel nr 1
– II grupp – ORC II – numbrivimpel nr 2
– III grupp – Folkboot – numbrivimpel nr 3

6. VÕISTLUSALA
Võistlusala on distantsil Haapsalu-Kuivastu
Raja täpne kirjeldus (Lisa 1) pannakse välja 30.06.2023 kell 19:00 Haapsalu Jahtklubi kodulehele.

7.VÕISTLUSRAJAD
Lisas 1 toodud skeemid näitavad radu koos märkide võtmise järjekorraga ning millise poordiga tuleb märke võtta.
Kui võistluskomitee laeval on heisatud lipp O, siis on kasutusel lisamärk. Lisamärk (oranž poi) pannakse välja u 0,5 NM kaugusele stardiliinist vastutuule kursile.
Kui on heisatud lipp O ja roheline kolmnurk tähendab – lisapoi tuleb jätta paremale.
Kui on heistatud lipp O ja punane ristkülik tähendab – lisapoi tuleb jätta vasakule.

8. START
Võistlussõitude stardid toimuvad PVR 26 järgi.
Stardiliin on võistluskomitee laeval alasuva punase kolmnurga ja laevast vasakul asuva oranži lipuga poi vahel.
Stardigruppide stardid antakse vähemalt viie minutilise intervalliga.

Starditakse alljärgnevas järjestuses:
1. I grupp – ORC I
2. II grupp, III grupp – ORC II, Folkboot

Iga grupi start on avatud 10 minutit.
Paadid kelle stardiprotseduur ei käi, peavad hoiduma stardialast eemale.
Üldise tagasikutse korral on võistlusametnikel õigus stardi järjekorda muuta.

9. FINIŠ
Finišiliin on võistluskomitee laeval asuva punase lipu ja laevast vasakul asuva lipu vahel. Finish asub Kuivastu sadama lähistel.

10. KARISTUSED
Purjetamise võistlusreeglite 2. osa reeglite rikkumise eest rakendatakse muudetud reeglit 44.1 ja 44.2 karistuse kandmiseks nõutakse ühte pauti ja ühte halssi.
Teiste rikkumiste eest võib trahvida jahti 1-5% parandatud aja lisamise või kohakaristusega.

11. KONTROLLAEG
Finiš suletakse kell 18:00

12. PROTESTID
PVR reegel 61 kehtib koos alljärgneva muudatusega: Paat peab informeerima Võistluskomiteed oma kavatsusest protestida teise paadi vastu, vahetult peale seda kui ta finišeerib või katkestab võistlussõidu. See muudab PVR reegli 61.1(a).
Protesti kontrollaeg on 30 minutit, alates päeva viimase jahi finišeerimist.
Sama kontrollaeg kehtib ka heastamisnõuetele. See muudab PVR reeglit 62.2.

13. PUNKTIARVESTUS
ORC grupis kasutatakse parandatud aja arvutamiseks PCS for All-purpose pre-selected course meetodit.

14. OHUTUSEESKIRJAD
Võistlejate tähelepanu pööratakse PVR põhireeglitele 1 ja 4. Eriti peavad võistlejad hindama oma võimekust, paadi seisukorda ja olema kindel, et nad suudavad startida ning võistelda ilma igasuguse riskita mis võib tuleneda tuule tugevusest, vee ja ilmastikuoludest. Paat kes katkestab võistlussõidu peab sellest informeerima Võistluskomiteed.

15. VARUSTUS, KAALUMINE, KONTROLLMÕÕTMINE
Purjede kogus jahil võistlussõidu ajal ei ole määratletud. Võistluskomiteel on õigus protesti alusel kontrollida jahi standard varustust, samuti teostada meeskonna kaalumist. Kui on mõõtmise protest kannab kulud protesti rahuldamisel protestitav, protesti mitterahuldamisel protestija.

16. VÕISTKONNA VÕI VARUSTUSE VAHETAMINE
Ainult võistkond, kes on registreerinud end regatile, võib osaleda võistlussõitudes.
Võistlejate asendamine ei ole lubatud ilma Võistluskomitee kirjaliku loata.
Kahjustatud või kaduma läinud varustuse, mis vastab Klassireeglite piirangutele, asendamine ei ole lubatud ilma Võistluskomitee loata. Nõuded asendamiseks peab esitama Võistluskomiteele esimesel võimalusel.

17. PURJETAMISJUHISTE MUUDATUSED
Muudatused purjetamisjuhistes pannakse välja mitte hiljem kui 1,5 tundi enne selle sõidu hoiatussignaali, mille kohta need kehtivad.
Antud päeva sõitude ajakava muudatused pannakse välja hiljemalt eelmise päeva õhtul kell 21:00.

Details

Date:
01/07/2023
Event Category:

Organizer

HJK